Meh Ədəbi Dərnəyinin Online Görüşü
Filologiya fakültəsinin nəzdində fəaliyyət göstərən Meh ədəbi dərnəyinin üzvləri ilə növbəti görüşü 23 noyabr 2020-ci il tarixdə keçirildi. Görüşdə Filologiya fakültəsinin dekanı f.e.d., prof. Mahirə Hüseynova, XDM-nin əməkdaşları Günay Alıyeva, Yeganə Səfərova, Aysel Quliyeva və Mehin məzun üzvləri, eyni zamanda digər fakültələrdən həvəskar tələbələr də iştirak etdilər. İclasda yeni qoşulan üzvlərimizlə tanışlıq oldu və yeni, maraqlı təklifləri müzakirə edildi. Qarşıda duran məqsəd və vəzifələrdən danışıldı. Yeni tədbir planı təsdiq olundu. Meh ədəbi dərnəyinin tərkibində nəsr, dramaturgiya və ədəbi tənqid bölmələri də yaradıldı.
Filologiya Elmi Şurasının Online Görüşü
İniglis Ədəbiyyatında Nizami Yaradıcılığının Tədqiqi
Filologiya Fakültəsi TEC-in konfransı
“Şumerlər – Azərbaycan ədəbi əlaqələri” Elmi Seminar

© 2024Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur