Meh Ədəbi Dərnəyinin İllik Hesabatı
Meh Ədəbi Dərnəyinin Online Görüşü
Filologiya Elmi Şurasının Online Görüşü
İniglis Ədəbiyyatında Nizami Yaradıcılığının Tədqiqi
Filologiya Fakültəsi TEC-in konfransı
“Şumerlər – Azərbaycan ədəbi əlaqələri” Elmi Seminar

© 2022Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur