KÖNÜL SƏMƏDOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SEVİNC SADIQOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

MAHMUD ALLAHMANLI

(filologiya elmləri doktoru, professor)

QÜDRƏT UMUDOV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

YEGANƏ QASIMOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim)

İRADƏ KƏRİMOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

VAQİF QURBANOV

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

RƏHİLƏ HÜMMƏTOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

GÜLTƏKİN ABDULLAYEVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

YAQUB BABAYEV

(filologiya elmlər doktoru, professor)

FƏXRƏDDİN YUSİFOV

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

BİLAL HƏSƏNLİ

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

GÜNAY ALIYEVA

(Baş müəllim, Xarici dillər mərkəzinin müdir müavini)

QƏRİBƏ MƏMMƏDOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SVETLANA MƏMMƏDOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SEVİNC SADIXOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SƏBİNƏ İSGƏNDƏROVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim)

SƏİDƏ DADAŞOVA

(Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim)

YEGANƏ SƏFƏROVA

(müəllim)

AYSEL QULİYEVA

(müəllim)

© 2022Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur