Məmmədov Razim

Kafedra müdiri Dosent

Qasımov Himalay

Professor

Novruzov Tərlan

Professor

Elman Quliyev

Professor

Cavadov Təyyar

Professor

Allahmanlı Mahmud

Professor

Əliyev Ramil

Professor

Umudov Qüdrət

Dosent

Ələsgərova Sakibə

Dosent

Əzimova Təranə

Dosent

Rəhimli Təranə

Dosent

Qasımova Yeganə

Baş müəllim

Babayeva Məlahət

Baş müəllim

Qəhrəmanova Əntiqə

Müəllim

Nurəliyeva Pərvin

Müəllim

Məhərrəmova Şəhanə

Müəllim

Qəhrəmanova Ulduz

Müəllim

Quliyeva Aytən

Laborant

Aygül Əlizadə

Laborant

ƏDƏBİYYAT KAFEDRASI

Ədəbiyyat kafedrasının tarixi 1921-ci ildən boy göstərməyə başlayıb. “Dil ədəbiyyat kafedrası” kimi fəaliyyətə başladığı ilk dövrdə (1921-1924)kafedraya Talıbzadə başçılıq etmişdir. 

Sonrakı illərdə B.Çobanzadə, Ə.Haqverdiyev, Əli Nazim, M.Rəfili, F.Qasımzadə, M.Məmmədov, P.Əfəndiyev, H.Qasımov rəhbərlik etmişdir. Universitetin “İctimai-lisaniyyət” şöbəsinin tərkibində “Dil-ədəbiyyat”  bölməsi, sonralar  “Dil-ədəbiyyat”, “Ədəbiyyat”, “Ədəbiyyat-incəsənət”, “Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” adı ilə fəaliyyət göstərib. 

2019-cu ildən kafedra Ədəbiyyat kafedrası adlanır və kafedraya dos.Razim Məmmədov başçılıq edir.

Hazırda kafedrada 17 nəfər- 6 nəfər elmlər doktoru, professor (Himalay Qasımov, Elman Quliyev, Təyyar Cavadov, Mahmud Allahmanov, Tərlan Novruzov, Ramil Əliyev), 4 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent (Razim Məmmədov, Təranə Rəhimli, Qüdrət Umudov, Sakibə Ələsgərova), 3 nəfər fəlsəfə doktoru- baş müəllim (Təranə Əzimova, Yeganə Qasımova, Məlahət Babayeva), 4 nəfər fəlsəfə doktoru, müəllim (Əntiqə Qəhrəmanova, Ulduz Qəhrəmanova, Şahanə Məhərrəmova, Pərvin Nurəliyeva), 1 nəfər böyük laborant (Aytən Heybətova), bir nəfər laborant (Ətrabə Səfərova) çalışır.


© 2022Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur