SƏRDAR ZEYNALOV

(filologiya elmləri doktoru, dosent)

KÖNÜL SƏMƏDOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SEVİNC SADIQOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

ELŞAD ABIŞOV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent )

YEGANƏ QƏHRƏMANOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

ZAMİQ TƏHMƏZOV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

RAZİM MƏMMƏDOV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Ədəbiyyat kafedrasının müdiri)

QÜDRƏT UMUDOV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SAKİBƏ ƏLƏSGƏROVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

TƏRANƏ ƏZİMOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

TƏRANƏ RƏHİMLİ

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

QIZQAYIT MUSTAFAYEVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

VAQİF İSRAFİLOV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

İRADƏ KƏRİMOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

YUSİF YUSİFOV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SEVDA ABBASOVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri )

PƏRİ PAŞAYEVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, filologiya fakültəsinin dekan müavini)

MƏHƏRRƏM HÜSEYNOV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

VAQİF QURBANOV

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

ALLAHVERDİ HACIYEV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

NABAT CƏFƏROVA

(pedaqogika üzrə elmlər doktoru, dosent)

KAMİL BƏŞİROV

(filologiya elmləri doktoru, dosent)

RƏHİLƏ HÜMMƏTOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

HƏMZƏ ƏLİYEV

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

ƏDALƏT ABBASOV

(filalogiyaüzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

KÖNÜL MƏMMƏDOVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

TAMAM MEHRABOVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

FƏRİDƏ SƏFƏRƏLİYEVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

GÜLTƏKİN ABDULLAYEVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

NAZİLƏ ABDULLAZADƏ

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri)

SOLTAN HÜSEYNOĞLU

(pedaqogika elmlər doktoru, professor)

FƏXRƏDDİN YUSİFOV

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

CƏMİLƏ MƏHƏRRƏMOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

FÜZULİ ƏSGƏRLİ

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

BİLAL HƏSƏNLİ

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

PƏRİXANIM HÜSEYNOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

AYGÜN ƏHMƏDOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

TƏNZİLƏ ƏLİYEVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

ŞÖHRƏT MƏMMƏDOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

ÜLVİYYƏ HACIYEVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, Xarici dillər mərkəzinin müdiri)

QƏRİBƏ MƏMMƏDOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

NAİLƏ ƏLİZADƏ

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SVETLANA MƏMMƏDOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SEVİNC SADIXOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

NURLANA KAZIMOVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

AYGÜN İSMAYILOVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

FAİDA İSAYEVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

LARİSA KOLESNİKOVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SƏKİNƏXANIM VƏLİYEVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

© 2022Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur