Mahirə Nağı qızı Hüseynova

(filologiya elmləri doktoru, professor)

İBRAHİM BAYRAMOV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

MİRVARİ İSMAYILOVA

(filologiya elmləri doktoru, professor)

SƏRDAR ZEYNALOV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

ELMAN QULİYEV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

TƏYYAR CAVADOV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

FİKRƏT XALIQOV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

ZAHİD XƏLİL

(filologiya elmlər doktoru, professor)

YAQUB BABAYEV

(filologiya elmlər doktoru, professor)

NAİLƏ SADIQOVA

(filologiya elmləri doktoru, professor)

Qurbanov Vaqif

(pedaqogka elmləri doktoru, professor)

LEYLA VƏZİROVA

(filologiya elmləri doktoru, professor)

Nuriyeva Minaxanım

(filologiya elmləri doktoru, professor)

Bəşirov Kamil

(filologiya elmləri doktoru, professor)

Cəfərova Nabat

(pedaqogika elmləri doktoru, professor)

Hüseynova Həcər

Professor

© 2024Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur