Mahirə Nağı qızı Hüseynova

(filologiya elmləri doktoru, professor)

PƏRİ PAŞAYEVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, filologiya fakültəsinin dekan müavini)

ZEMFİRA ABBASOVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim, Filologiya fakültəsinin dekan müavini)

HƏCƏR HÜSEYNOVA

(filologiya elmləri doktoru, professor)

HİMALAY QASIMOV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

ZAHİD XƏLİL

(filologiya elmlər doktoru, professor)

TƏYYAR CAVADOV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

ELMAN QULİYEV

(filologiya elmləri doktoru, professor)

YAQUB BABAYEV

(filologiya elmlər doktoru, professor)

MİRVARİ İSMAYILOVA

(filologiya elmləri doktoru, professor)

SEVDA ABBASOVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri)

RAZİM MƏMMƏDOV

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent, Ədəbiyyat kafedrasının müdiri)

NAZİLƏ ABDULLAZADƏ

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrasının müdiri)

ÜLVİYYƏ HACIYEVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,dosent, Xarici dillər mərkəzinin müdiri)

HƏMZƏ ƏLİYEV

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

FƏXRƏDDİN YUSİFOV

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

NURLANA KAZIMOVA

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

SƏKİNƏXANIM VƏLİYEVA

(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

GÜNAY ALIYEVA

(Baş müəllim, Xarici dillər mərkəzinin müdir müavini )

SƏİDƏ DADAŞOVA

(Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim)

YEGANƏ SƏFƏROVA

(müəllim)

© 2022Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur