Abdullazadə Nazilə

Kafedra müdiri Dosent

Babayev Yaqub

Professor

Məhərrəmova Cəmilə

Dosent

Əliyev Vaqif

Dosent

Əliyev Soltan

Dosent

Məmmədova Şöhrət

Dosent

Həsənli Bilal

Dosent

Əhmədova Aygün

Dosent

Mahmudova Şəlalə

Dosent

Yusifov Fəxrəddin

Dosent

Hüseynova Pərixanım

Dosent

Tənzilə Əliyeva

Dosent

Simuzər Əliyeva

Baş Müəllim

Əliyeva Xoşbəxt

Baş Müəllim

Baxşiyeva Ülkər

Müəllim

Alxanova Qəmər

Müəllim

Heybətova Aytən

Müəllim

Hümmətova Günel

Müəllim

Leyla Həsənova

Müəllim

Günel İsmayılzadə

Böyük laborant

Bağırova Gülay

Laborant

ƏDƏBİYYATIN TƏDRİSİ TEXNOLOGİYASI KAFEDRASI

       Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası kafedrası 1972-cü ildə Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası adı altında yaranmışdır. Kafedranın yaradıcısı və ilk müdiri folklorşünas alim prof. Fərhad Fərhadov olmuşdur. Yarandığı gündən kafedrada iki fənn tədris olunmuşdur:

 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 • Uşaq ədəbiyyatı

Ədəbiyyatın tədrisi metodikası fənni universitetin təşkilinin ilk illərindən tədris olunur. Bu fənni prof. Mikayıl Rəfli, akademik Feyzulla Qasımzadə tədris etmişlər.

!994-1998-ci illərdə Ədəbiyyatın tədrisi metodikası və Uşaq ədəbiyyatı adlı iki müstəqil kafedra fəəaliyyət göstərmişdir. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası kafedrasına prof. Aydın Hacıyev, Uşaq ədəbiyyatı kafedrasına isə prof. Zahid Xəlilov rəhbərlik etmişdir. 1998-ci ildə hər iki kafedra Ədəbiyyat və onun tədrisi metodikası adı altında birləşdirilmişdir.

2005-2018-ci illərdə kafedraya filologiya elmləri doktoru, professor Zahid Abdulla oğlu Xəlilov rəhbərlik edib. 2019-cu ildən isə pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nazilə Abdullazadə rəhbərlik edir.

2019-cu ildə kafedranın adı dəyişdirilərək Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası adlandırılmışdır.

Kafedra haqqında statistik göstəricilər  (2022)

 • 19 nəfər professor-müəllim heyəti:
 • 1 nəfər professor
 • 11 nəfər dosent
 • 2 nəfər baş müəllim
 • 5 nəfər müəllim
 • 1 nəfər lobarant

  2019-cu ildə kafedranın adı dəyişdirilərək Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası adlandırılmışdır. Kafedrada təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə 5, magistratura səviyyəsi üzrə 8 fənn tədris olunur. Tədris olunan bütün fənlər üzrə fənn proqramları hazırlanmış və nəşr edilmişdir.

Bakalavr səviyyəsi üzrə:

 1. Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası üzrə:
 • Bədii mətnin interpretasiyası
 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 • Ədəbiyyatdan praktikum
 • İfadəli oxu
 1. İbtidadi sinif müəllimliyi ixtisası üzrə:
 • Uşaq ədəbiyyatı
 1. Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası üzrə:
 • Uşaq ədəbiyyatı

Magistratura səviyyəsi üzrə:

Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası üzrə:

 • Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi metodikası
 • Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi və multikultural dəyərlər
 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikası
 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının müasir problemləri
 • Ədəbiyyatın tədrisi metodikasının tarixi və metodologiyası
 • Elmi tədqiqat işlərinin metodu və metodologiyası
 • Klassik ədəbiyyatın tədrisində müasir yanaşmalar

Kafedrada ali təhsilin bakalavriat, magistratura və doktorantura üzrə kadr hazırlığı həyata keçirilir. Təhsilin bakalavriat səviyyəsi üzrə Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi, magistratura səviyyəsi üzrə Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisaslaşması üzrə, doktorantura səviyyəsi üzrə isə ədəbiyyatın tədrisi metodikası ixtisası üzrə pedaqoji və elmi-pedaqoji kadrlar hazırlanır.

  Kafedrada müntəzəm olaraq elmi seminarlar (rəhbəri dos. Soltan Hüseynoğlu) təşkil olunur, açıq dərslər (rəhbəri dos. Bilal Həsənli) müzakirə edilir.

  Kafedrada elmi-tədqiqat işləri iki istiqamətdə aparılır:

 • Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisinin aktual problemləri;
 • Uşaq ədəbiyyatın inkişaf istiqamətləri.

            Kafedra Bakı Dövlət Universiteti, Bakı Slavyan Universiteti, Sumqayıt Dövlət Universiteti, Təhsil İnstitutu, ADPU-nun filiallarının müvafiq kafedraları ilə əməkdaşlıq edir. Aparılan elmi-tədqiqat işlərinin nəticələri respublikada və xarici ölkələrin nüfuzlu jurnallarında çap olunur. Kafedra əməkdaşlarından prof. Zahid Xəlil, prof. Yaqub Babayev, dos. Nazilə Abdullazadə, dos. Bilal Həsənli, dos. Soltan Hüseynoğlu xarici mətbuatda müxtəlif mövzularda məqalələrlə çıxış edir, beynəlxalq konfranslarda məruzələr edirlər. 2020-ci ildə prof. Zahid Xəlilin Türkiyədə “Uşaq ədəbiyyatı” kitabı işıq üzü görmüşdür.

            Kafedra fəaliyyət göstərdiyi illər ərzində xeyli inkişaf etmiş, elmi-pedaqoji səviyyəsi yüksəlmiş, kadr təminatı güclənmişdir. Bu illər ərzində kafedra əməkdaşlarından dos. Yaqub Babayev “Ana dilli Azərbaycan ədəbiyyatının poetikası (XIII-XIV əsrlər)” (2012) mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, professor elmi adı (2019) almışdır. Ülkər Baxşıyeva “Mirzə İbrahimov və Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri” (2017), Qəmər Alxanova “Türkiyə ədəbiyyatında psixoloji roman” (2018) mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almışlar. Kafedrada Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisaslaşması üzrə 360 nəfərdən çox magistr hazırlanmışdır. Hal-hazırda kafedranın 29 nəfər magistrantı vardır.

            Son illərdə dos. Nazilə Abdullazadənin “İfadəli oxu” (2015), “Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi” (2021), “Nizami Gəncəvi – 880” (2021), “İfadəli oxu. Laboratoriya məşğələləri” (həmmüəllif dos. Soltan Hüseynoğlu), “Şuşa – zəfərin təntənəsi” (həmmüəllif fil.ü.f.d. Könül Həsənova) (2022), prof. Zahid Xəlilovun “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” (2018),  prof. Yaqub Babayevin “Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar” (2016), “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi. XIII-XVIII əsrlər” (2018), dos. Bilal Həsənlinin “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı” (2015), dos. Soltan Hüseynoğlunun “İfadəli oxunun əsasları” (2019), “Ədəbiyyatın metodikası. Laboratoriya məşğələləri” (2019), “Ədəbiyyatın məktəbdə öyrədilməsi” (2019), dos. Fəxrəddin Yusifovun “Ədəbiyyatın tədrisi metodikası” (2017), “Fənlərarası əlaqənin problemləri” (2019), dos. Şəlalə Mahmudovanın “Uşaq ədəbiyyatının tədrisinin problemləri” (2018), “Uşaq ədəbiyyatının tədrisinin problemləri” (2018), dos. Şöhrət Məmmədovanın “Zahid Xəlilin uşaq poeziyasının bədii xüsusiyyətləri (2017), “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı antologiyası” (2018), dos. Pərixanım Hüseynovanın “Nigar və dostları”, (2016, təkrar nəşr 2021),  “Qədim və orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq mütaliəsi nümunələri” (2021), “Azərbaycan mətbuat tarixi” (həmmüəllif prof. Zahid Xəlilov) (2021), dos. Əhmədova Aygünün “XX əsr müasir Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq oxusu nümunələri” (2022), dos. Tənzilə Əliyevanın “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatı. Teymur Elçin (2017), fil.ü.f.d. Xoşbəxt Əliyevanın “Dədə Qorqud obraz və süjetləri bədii ədəbiyyatda” (2018), fil.ü.f.d. Ülkər Baxşiyevanın “Mirzə İbrahimov və Azərbaycan ədəbiyyatı” (2020) adlı monoqrafiya, dəsrlik, dərs vəsaiti və metodik vəsaitləri nəşr olunmuşdur.

            Dos. Soltan Hüseynoğlu və dos. Bilal Həsənli 2010-2021-ci illərdə orta ümumtəhsil məktəblərinin V-XI sinifləri üçün “Ədəbiyyat” dəsrliklərinin və müəllimlər üçün metodik vəsaitlərin müəllifləri olmuşlar.

       Son 10 ildə kafedra əməkdaşları 115 beynəlxalq, 76 respublika səviyyəli elmi-praktikm konfranslarda çıxış etmiş, 5 monoqrafiya, 9 dərs vəsaiti, 23 metodik vəsait, 19 fənn proqramı və 374 məqalə nəşr etdirmişlər.


© 2023Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur