Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

ZEMFİRA ƏLİYEVA
(baş müəllim)

Zemfira Mirzə qızı Əliyeva 1954-cü ildə avqustun 10-da Bakıda anadan olub. 1961-ci ildə oktyabr rayonu 31 saylı məktəbinə gedib. 1971-də oranı bitirib, SSRİ-nin 50 illiyi adına ADXU-na daxil olub, 1971-1975 illərdə orada təhsil alıb. Təyinatla Zarat kəndində müəllim işləyib. Ailə vəziyyətiylə əla­qə­dar olaraq  1984-ci ildə AZKC-də metodist vəzifəsində işlə­yib. 1994-cü il oktyabr ayının 11-dən ADPU-Xarici Dillər kafed­rasında işləyib. Laborant, baş laborant, müəllim və  baş müəllim olaraq fəaliyyət göstərib. Hal-hazırda Xarici Dillər Mərkə­zinin baş müəllimidir. Z.Əliyeva 14 məqalənin müəllifi­dir.

Ailəlidir, 2 qızı, 5 nəvəsi var.