Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

XATİRƏ ƏLİYEVA
(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim)

Xatirə Ələddin qızı Əliyeva 1968-ci ildə Gürcüstan Respub­likası Marneuli rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuş­dur.1985-ci ildə Bakı şəhəri Yasamal rayonu 21   nömrəli orta məktəbi;1991-ci ildə ADPU-nun (keçmiş N.Tusi adına APİ) Filologiya fakültəsini bitirmişdir.1997-ci ildən filologiya üzrə fəlsəfə doktorudur.1985-ildən-1986-ci ilə qədər Bakı şəhəri 182 nömrəli tam orta məktəbdə  kargüzar, 1992-ci ildə Peda­qoji Kadrların İxtisasının Artırılması və Yenidən Hazırlanması İnstitu­tunda baş laborant,1993-cüildən l997-ci ilədək aspirant, 1998-ci ildən 1999-cu ilədək kiçik elmi işçi, 2000-ci ildən 2002-ci ilədək böyük elmi işçi, 2010-cu ildən 2014-cü ilədək ADPU-da saat hesabı müəllim, 2014-cü ildən 2016-cı ilədək Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunda baş müəllim vəzifə­sində işləmişdir. Respublika daxilində 7, respublika xaricində 4 məqa­lənin müəl­lifidir.

Ailəlidir, iki oğlu var.

“Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti” (proqram) (bakalavr təhsil pilləsind­ə qeyri-filologiya fakültələri üçün) Bakı, 2016