Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Tədris-Metodiki Şurasının Üzvləri

KÖNÜL SƏMƏDOVA

Könül İbrahim qızı Səmədova 1974-cü il may ayının 1-də Azər­baycan Respublikasının Zaqatala rayonundakı Qımır kəndində anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Zaqatala rayonu Qımır kənd orta

ƏTRAFLI OXU »

SEVİNC SADIQOVA

Sevinc Sərhad qızı Sadıqova 1978-ci il mart ayının 11-də  Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun 252 saylı orta məktəbinin birinci

ƏTRAFLI OXU »

MAHMUD ALLAHMANLI

Mahmud Qara Oğlu Allahmanlı 1960-cı il Qazax rayonu, Kəmərli kəndində anadan olmuşdur. O, ADPU-nun (keçmiş V.İ.Lenin adına ADPİ) filologiya fakültəsində (1978-1982) təhsil almışdır. 1989-cu

ƏTRAFLI OXU »

QÜDRƏT UMUDOV

Qüdrət Umud oğlu Umudov 16 may 1957-ci ildə Şama­xının Göylər kəndində anadan olmuşdur. Atası Umud Xalıqverdi oğlu ali təhsilli aqronom, anası Mənzumə Rzabala qızı

ƏTRAFLI OXU »

YEGANƏ QASIMOVA

 Yeganə Nəriman qızı Qasımova 1969-cu ildə Bakı şəhə­rində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.1986-cı ildə Bakıdakı 190 saylı orta məktəbi bitirmiş, həmin il ADPU-nun filologiya fakültəsinə

ƏTRAFLI OXU »

İRADƏ KƏRİMOVA

İradə Məzahim qızı Kərimova 1981-ci il avqustun 3-də Göyçay rayonunda anadan olub. 1998-ci ildə Göyçay rayonunda orta məktəbi bitirib. 2002-ci ildə N.Tusi adına Azərbaycan

ƏTRAFLI OXU »

VAQİF QURBANOV

Vaqif Tapdıq oğlu Qurbanov 18 may 1943-cü ildə Əli Bayramlı rayonunun (indiki Şirvan) Qarabağlı kəndində anadan olmuşdur.1951-1957-ci illərdə Qarabağlı kənd yeddiillik, 1958-1961-ci illərdə Kərim­bəyli

ƏTRAFLI OXU »

RƏHİLƏ HÜMMƏTOVA

Rəhilə Əşrəf qızı Hümmətova 1959-cu il iyunun 18-də Tovuz rayonunun Köhnəqala kəndində anadan olmuşdur. 1975-ci ildə Tovuz rayonunun Köhnəqala kənd orta məktəbini bitirmişdir, 1981-ci

ƏTRAFLI OXU »

GÜLTƏKİN ABDULLAYEVA

Gültəkin Atəş qızı Abdullayeva 1974-cü il 26 sentyabrda Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1991-ci ildə Bakı şəhər36 saylı orta məktəbi gümüş medalla bitirmişdir. 1991-1996 ildə

ƏTRAFLI OXU »

YAQUB BABAYEV

Yaqub Məhərrəm oğlu Babayev 1958-ci ildə Gədəbəy rayonunun Dəyəqarabulaq kəndində müəlllim ailəsində anadan olmuşdur. Dəyə­qarabulaq kənd səkkizillik məktəbini bitirmiş (1965-1973), Rüstəm Əliyev adına (indi

ƏTRAFLI OXU »

FƏXRƏDDİN YUSİFOV

Fəxrəddin Allahverdi oğlu Yusifov 1956-cı ildə Gürcüstan Respub­likası Dmanisi rayonunun Muğanlı kəndində anadan olmuşdur. İlk təhsilini Muğanlı kənd orta məktəbində almışdır. 1973-ci ildə məktəbi

ƏTRAFLI OXU »

BİLAL HƏSƏNLİ

Bilal Ağabala oğlu Həsənli 1953-cü ildə Salyan rayo­nunun Xıdırlı kəndində anadan olub. Orta təhsilini kənd məktəbində bitirib Azərbaycan Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU) filologiya fakültəsinə

ƏTRAFLI OXU »

GÜNAY ALIYEVA

Günay Dilqəm qızı Alıyeva 4 avqust 1979-cu ildə Bakı şəhərındə anadan olub. 1996-cı ildə Bakı şəhər Xətai rayonu 95 saylı məktəbi bitirib. Elə həmin

ƏTRAFLI OXU »

QƏRİBƏ MƏMMƏDOVA

Qəribə Məmməd qızı Məmmədova 1955-ci ildə Şəmkir rayo­nunda anadan olmuşdur. 1962-ci ildə həmin rayonda orta məktbə daxil olmuş, 1972-ci ildə məktəbi fərqlənmə ilə bitirərək

ƏTRAFLI OXU »

SVETLANA MƏMMƏDOVA

Svetlana Nəsib qızı Məmmədova 1948-cu il oktyabrın 29-da Fizuli rayonunda anadan olub.1967-cı ildə Bakı şəhəri, 18 saylı orta məktəbi bitirib.1973-cü ildə SSRİ-nin 50 illiyi

ƏTRAFLI OXU »

SEVİNC SADIXOVA

Sevinc Əziz qızı Sadıxova 1970-ci ildə Ermənistanın Qafan şəhə­rində anadan olub.1978-1988-ci illərdə Qafan şəhər 4 saylı orta məktəbdə təhsil alıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra

ƏTRAFLI OXU »

SƏBİNƏ İSGƏNDƏROVA

Səbinə Hüsaməddin qızı İsgəndərova 4 mart 1983-cü ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1999 cu ildə 300 saylı orta məktəbi fərqlənmə ilə bitirmişdir. Həmin ildə

ƏTRAFLI OXU »

SƏİDƏ DADAŞOVA

Səidə Bəhlul qızı Dadaşova 16 avqust 1977-ci ildə Beyləqan rayo­nunun Şəfəq qəsəbəsində anadan olmuşdur.1994-cü ildə şəhid Hüsaməd­din İsmayılov adına orta məktəbi bitirmişdir.YAP-ın üzvüdür. 2001-ci

ƏTRAFLI OXU »

YEGANƏ SƏFƏROVA

Yeganə Xaləddin qızı Səfərova 22 sentyabr 1990-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1997-ci ildə Nəsrəddin Tusi adına gimna­ziyada ibtidai təhsil almış, daha sonra təhsilini

ƏTRAFLI OXU »

AYSEL QULİYEVA

Aysel Qüdrət qızı Quliyeva 8 iyul 1983-cü ildə Bakı şəhərində anadan olub.1999-cu ildə Bakı şəhəri Nizami rayonu 238 saylı orta məktəbi eksternat yolu ilə

ƏTRAFLI OXU »