Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

TAMİLLA TURABOVA
(müəllim)

Tamilla Bəhram qızı Turabova 1968-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Emin Əliyev adına 2№-li məktəbi bitirmişdir. Elə həmin ildə Xarici Dillər Universitetinə daxil olmuş və 1990-cı ildə Xarici Dillər Universitetini bitirmişdir. 1990-cı ildən ADPU-un Xarici Dillər kafedrasının laborantı vəzifəsində işləməyə başlamışdır. 1995-ci ildən ADPU-da müəllim, baş müəllim vəzifəsində çalışır. O, respublikadaxili 16 elmi məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, 3 övladı var.