Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

TAHİRƏ SƏFƏROVA
(müəllim)

Tahirə Tahir qızı Səfərova 1956-cı ildə anadan olmuşdur. 1962-1972-ci illərdə Zəngibasar rayonu tam orta məktəbində, 1971-1973-cü illərdə isə Bakı şəhəri Kirov adına 3 nömrəli ortaməktəbində oxumuşdur. 1974-1975-ci illərdə İrəvan Dövlət Pedaqoji Universitetində, 1975-1978-ci illərdə isə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində ali təhsil almış dil və ədəbiyyat müəllimi  ixtisasına yiyələnmişdir.

1979-cu ildə Zəngibasar rayonu maarif şöbəsində, 1988-ci ildə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyində, 2004-cü ildən isə ADPU-nun Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafed­rasında müəllim kimi fəaliyyət göstərir.