Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

FƏXRƏDDİN YUSİFOV
(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

Təhsilin Məzmununa Yeni Yanaşma Zamanın Tələbidir.docx