Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SÜSƏN HÜSEYNOVA
(baş laborant)

Süsən Fəxrəddin qızı Hüseynova 30 aprel 1987-ci ildə Azərbay­can Respublikasının, Salyan şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1993-cü ildə Bakı şəhər 96 saylı orta məktəbin 1-ci sinfinə daxil olmuş, 2004-cü ildə orta məktəbi bitirib, Elm və Təhsil Mərkəzi “ Təfəkkür” Universitetinin Filologiya fakültəsinin “Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi” ixtisasına qəbul olmuşdur. 2008-ciildə həmin universitetin məzunuolmuşdur. 2008/2017-ci illər ərzində “Uşaq Yaradıcılıq Mərkə­zində” dərnək rəhbəri kimi çalışmışdır. 2017-ci ildə ADPU-nun magis­tratura şöbəsinin Filologiya fakültəsinə qəbul olmuş və 2019-cu ildə həmin Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Hal-hazırda ADPU-nun Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasında lobarant vəzifəsində çalışır. O, 3 elmi-metodik məqalənin müəllifidir.