Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SİMUZƏR MUXTAROVA
(müəllim)

Simuzər Şövkət qızı Muxtarova18 oktyabr 1984-cü ildə Sumqayıt  şəhərində anadan olub. 2001-ci ildə Sumqayıt  şəhəri, 36 saylı orta mək­təbi bitirib. 2005-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Roman-Ger­man Filologiyası (İngilis dili) fakül­təsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2007-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Dilşünaslıq (İngilis dili ) fakültəsini fərq­lən­mə diplomu ilə bitirib. 2006-cı ildə “Azəri Press” Agent­liyində tərcüməçi, 04.12.2006-25.04. 2008-ci ildə “Nəriman M” təhsil mərkəzində İngilis dili müəllimivə 2010-cu ildən ADPU-nun İngilis dili kafedrasının (inidiki Xarici Dillər Mərkəzi) müəllimi kimi çalışır. Simuzər Muxtarova  respublika daxilində 3 məqalənin müəllifi­dir.

Ailəlidir, 2 qızı var.

Beynəlxalq Sertifikatları:

1.Teaching Knowledge Test (TKT) MODULE 1 BAND 4

2.Teaching Knowledge Test (TKT) MODULE 2 BAND 3