Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SEVİNC ƏSƏDOVA
(müəllim)

Sevinc Sabir qızı Əsədova  1975-ci ildə Bakıda anadan olub. 1992-cı ildə Xətai rayonundakı 95 nomrəli orta məktəbi bitirib.1997-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin   İngilis dili  fakültəsini bitirmiş, 2004-cü ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin  BİM fakültə­sində təhsilini başa vurmuşdur. 2016-cı ildən ADPU-nun İngilis dili kafedrasında (indiki Xarici Dillər Mərkəzi) müəllim vəzifəsində çalışır. Onun respublikadaxili jurnallarda 9 elmi məqaləsi çap olunmuşdur.