Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SEVİNC ƏHMƏDOVA
(müəllim)

Sevinc İslam qızı Əhmədova 1980-ci ildə  anadan olmuşdur. 1998-ci ildə Bakı şəhəri Nəsimi rayonu 152 saylı orta məktəbi bitir­mişdir. 2001-ci ildən Azərbaycan Dillər Universitetinin Dilşünaslıq fa­kül­təsinin ingilis dili üzrə tərcüməçi-referent ixtisasını, 2004-cü ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Dilşünaslıq fakültəsinin ingilis dili ixtisası üzrə magistratura səviyyəsini bitirmişdir. 2010-cu ildə Azərbay­can Dillər Universitetinin İxtisasartırma və Yenidənhazırlama fakültə­sinin ingilis dili müəllimiliyi ixtisasını bitirmişdir.

2013-cü ildən ADPU-nun İngilis dili kafedrasının (5704.01-Dil nəzəriyyəsi ixtisası) fəlsəfə doktoru proqramı üzrə dissertantıdır. 2011-ci ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində işləyir. S.Əhmədova respublika daxilində 12, respublikadan xaricdə 2 məqalənin müəllifidir.

Beynəlxalq Sertifikatları:

1.Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1; Band 3