Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SEVDA XƏLİLOVA
(baş müəllim)

Sevda Rüstəm qızı Xəlilova 1977-1987-ci illərdə Bakı şəhəri 176 saylı orta məktəbdə, 1997-1992-ci illərdə Azərbaycan Xarici Dillər İnstitutunun (indiki ADU) ingilis və alman dilləri müəllimi fakültəsində təhsil alıb. 1992-2007-ci illərdə Nərima­nov rayonu 207 saylı məktəbdə ingilis dili müəllimi kimi çalış­mışdır.

2007-ci ildən ADPU-nun “Xarici dillər” kafedrasında tam ştat müəl­lim, 2008-ci ildən isə “İngilis dili və onun tədrisi metodi­kası” kafed­rasında (indiki Xarici Dillər Mərkəzi) tam ştat müəllimidir. S.Xəlilova 11 məqalənin müəllifidir.

Ailəlidir, 2  qızı var.