Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SAMİRƏ MƏMMƏDOVA
(baş müəllim)

Samirə Kamal qızı Məmmədova 1971-ci ildə Gürcüstanın Bolnisi şəhərində anadan olub. 1977-1988-ci illərdə Gürcüs­tan­da Bolnisi şəhər 3 saylı orta məktəbində təhsil alıb. Orta mək­təbi bitirdikdən sonra        M.F. Axundov adına Azərbaycan Peda­qoji Rus dili və  Ədəbiyyatı İnstitutuna daxil olub və 1995-ci ildə həmin institutu bitirmişdir. Əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində başlayıb. 1990-2001-ci illərdə Rus dili kafedrasında bir müddət laborant, sonra isə baş laborant işləyib. 2002-ci ildən həmin kafedrada müəllim kimi işləməyə başla­yıb. 2012-ci ildən “Xarici dillər və onların tədrisi meto­dikası” kafedra­sının (indiki Xarici Dillər Mərkəzi) müəllim, baş müəl­lim vəzifəsində çalışır.

Samirə Məmmədova 2 məqalə, 1 dərs vəsaiti və 2 proqramın  müəllifidir.