Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SAMİRƏ BAĞIRLI
(müəllim)

Samirə Abbas qızı Bağırlı 4 may 1992-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1999-cu ildə 171 saylı orta məktəbə başlamış  və 2010-cu ildə həmin  məktəbi bitirib  Azərbaycan Dillər Universitetinin Filolo­giya fakültəsinin İngilis dili müəl­lim­liyi ixtisasına daxil olmuşdur. 2014-cu ildə Azərbaycan Döv­lət Pedaqoji Universitetinin Dilşünaslıq ixtisası üzrə magistra­tura pilləsinə daxil olmuş, 2016-cı ildə   dissertasiya işini müda­fiə edib fərqlənmə diplomu ilə məzun olmuşdur. Elə həmin ildən Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin “İngilis dili” kafed­rasında pedaqoji fəaliyyətini devam etdirir. Pedaqoji fəaliyyəti zamanı bir sıra beynəlxalq konfranslarda iştirak edib, yerli və xarici təlimlərdə ingilis dilinin tədrisi ilə bağlı biliklərə yiyələn­mişdir. S.Bağırlı respublika daxi­lində  3,  respublikadan xaricdə 1 məqalənin  müəllifidir.

Ailəlidir, 1 qızı var.

Beynəlxalq sertifikatlar

1.İELTS(academic) overall band score 6.5

2.Teaching Knowledge Test (TKT) Module  1; BAND 3

3.Teaching Knowledge Test (TKT) Module  2; BAND 3

4.Teaching Knowledge Test (TKT) Module  3; BAND