Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SAMİRƏ BABAYEVA
(baş müəllim)

Samirə Oqtay qızı Babyeva 6 fevral 1984-cü ildə İrəvan şəhərındə anadan olub. 2000-ci ildə Bakı şəhərı 47 saylı məktəbi bitirib. Elə həmin il Azərbaycan Dillər Universitetinin Region­şünaslıq fakültəsinə qəbul olub, 2004-cü ildə həmin fakültəni bitirib. 2006-cı ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin Magis­tratura söbəsinin “Dilşünaslıq” ixtisasına  qəbul olub və 2006-cı ildə fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2006-2008-ci illərdə Heydər Əliyev adına Müasir Təhsil Kompleksində Avropa dilləri kafedrasında  ingilis dili müəllimi kimi çalışıb. Eyni zamanda Azərbay­can Dillər Universitetinin Tərcümə fakültəsində saathesabı müəllim kimi fəaliyyət göstərib. 2008-ci ildən ADPU-nun Filologiya Fakültə­sinin “İngilis dili və onun tədrisi metodikası” kafedrasının müəllimi vəzifə­sində çalışıb. 2017-ci ildən həmin kafedranın (indiki Xarici Dillər Mərkəzinin) baş müəllimidir.

2012-ci ildən ADPU-nun “İngilis dili və onun tədrisi meto­di­kası” kafedrasının (indiki Xarici Dillər Mərkəzi) disser­tantıdır. Samirə Baba­yeva 15 məqalə və 2 tezisin müəllifidir.

Ailəlidir, 2 övladı var.

Beynəxalq Sertifikatları:

1.İELTS (academic)- overall band score 6, CEFR level B2

2.Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1-band 3