Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

SƏNUBƏR BAĞIROVA
(baş laborant)

Sənubər Cəfərqulu qızı Bağırova Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1971-ci ildə Bakı şəhəri 199 №liorta məktəbi bitirmişdir. 1974-cü ildə ADPU-nun  filologiya fakültəsinin dekanlığında makinaçı katibə işləmişdir. 1975-ci ildə ADPU-nun Məktəbəqədər Təhsil fakültəsinə daxil olmuş, 1980-ci ildə həmin fakültəni bitirmişdir. 1989-cu ildən Filologiya fakültəsinin “Azərbaycan dili və onun tədrisi texnolo­giyası”kafedrasında böyük laborant vəzifəsində çalışır. 2005-ci ildən Yeni Azərbaycan  Partiyasının üzvüdür.