Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

QIZQAYIT MUSTAFAYEVA
(filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

Qızqayıt Hacağa qızı Mustafayeva 1946-cı il dekabrın 5-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1964-cü ildə Bakı şəhərinin 172 saylı orta məktəbini bitirib. 1968-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU) Tarix-filologiya fakültəsini fərlənmə diplomi ilə bitirmiş. həmin ildən Azərbaycan dilçiliyi kafed­rasında müəllim kimi saxlanmışdır.1980-ci ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək  filiolgiya elmləri namizədi elmi dərəcəsi alıb; 1984-cü ildən dosentdir.1968-ci ildən hal-hazıra kimi Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında müəllim, baş müəllim və dosent vəzifəsində çalışır.

5 kitabın, 100-ə qədər elmi və publisistik məqalənin, 5 proqramın müəllifidir.

Evlidir, iki övladı var.