Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​