Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Professorlar

MAHİRƏ HÜSEYNOVA

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin dekanı, filologiya elmləri doktoru, professor Mahirə Hüseynova 1960-cı il noyabr ayının 4-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Naxçıvan rayonu (indiki

ƏTRAFLI OXU »

CƏFƏR CƏFƏROV

Cəfər Əsəd oğlu Cəfərov 1932-ci ildə Qərbi Azərbaycanın Əştərək rayonundakı Hamamlı kəndində anadan olmuşdur. İrəvanın şimal-qərbində 40 km məsafədə yerləşən bu kənd Azərbaycan xalqının

ƏTRAFLI OXU »

İBRAHİM BAYRAMOV

İbrahim Məhəmməd oğlu Bayramov  25 yanvar 1954-cü ildə  Göyçə mahalının Toxluca kəndində anadan olmuşdur. 1961-ci ildə indiki Ermənistan Respublikası Krasnoselo rayo­nunun Toxluca kənd orta

ƏTRAFLI OXU »

BULUDXAN XƏLİLOV

Buludxan Əziz oğlu Xəlilov 1966-cı ildə Qərbi Azərbay­canın Amasya rayonunun Ellərkənd kəndində anadan olmuşdur. 1990-cı ildə V.İ.Lenin adı­na Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun (indiki ADPU-nun)

ƏTRAFLI OXU »

MİRVARİ İSMAYILOVA

Mirvari Abbas qızı İsmayılova 1960-cı il mart ayının 5-də Bakı şəhərində, ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. 1967-ci ildə Bakı şəhəri 115№li orta məktəbin birinci sinfinə

ƏTRAFLI OXU »

HİMALAY QASIMOV

1939-cu il fevral ayının 21-də Naxçıvan şəhərində anadan olan Himalay Ənvəroğlu Qasımov orta məktəbi Naxçıvan şəhə­rində bitirmiş, 1961-ci ildə indiki ADPU-nun tarix-filologiya fakültəsinə daxil

ƏTRAFLI OXU »

TƏRLAN NOVRUZOV

Tərlan Cabbar oğlu Novruzov 1947-ci il 20 yanvarda  Yardımlıda anadan olmuşdur. 1963-cü ildə Yardımlı  rayonunun M.F.Axundov adına orta məktəbini bitirmişdir. O, 1964-1969-cu illərdə ADPU-nun

ƏTRAFLI OXU »

ELMAN QULİYEV

Elman Hilal oğlu Quliyev 1958-ci ildə Lerik rayonu Zuvand mahalının Kələxan kəndində anadan olmuşdur. 1991-ci ildən ADPU-da işləyir. 2004-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir.

ƏTRAFLI OXU »

TƏYYAR CAVADOV

Təyyar Salam oğlu Cavadov 1960-cı ildə Sabirabad rayo­nunun Mürsəlli kəndində anadan olmuşdur. 1977-ci ildə Sabira­bad rayonu Ulacalı kənd orta məktəbini bitirmiş, həmin ildə V.İ.Lenin

ƏTRAFLI OXU »

MAHMUD ALLAHMANLI

Mahmud Qara Oğlu Allahmanlı 1960-cı il Qazax rayonu, Kəmərli kəndində anadan olmuşdur. O, ADPU-nun (keçmiş V.İ.Lenin adına ADPİ) filologiya fakültəsində (1978-1982) təhsil almışdır. 1989-cu

ƏTRAFLI OXU »

NİZAMİ XUDİYEV

Nizami Mənaf oğlu Xudiyev 1949-cu il aprel ayinin 1-də Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunda anadan olmuşdur.1966-1970-ci illər V.İ.Lenin (indiki ADPU) adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutuna 

ƏTRAFLI OXU »

HƏCƏR HÜSEYNOVA

Həcər Emin qızı Hüseynova 1962-ci ilin fevral ayının 20-də Gəncə şəhərində anadan olub. 1979-cu ildə orta məktəbi, 1984-cü ildə APİ-nin (indiki ADPU) Filologiya fakültəsini

ƏTRAFLI OXU »

NADİR ABDULLAYEV

Nadir Əziz oğlu Abdullayev 1935-ci il avqustun 15-də Göyçay rayonunun Qazaman kəndində anadan olmuşdur.1950-ci ildə Qaraman kənd yeddiillik məktəbini, 1954-ci ildə Göyçay Pedaqoji Texnikumunu

ƏTRAFLI OXU »

FİKRƏT XALIQOV

Fikrət Ramazan oğlu Xalıqov 1949-cu ildə Şəkidə ana­dan olmuşdur. 1966-cı ildə Baş Layısqı orta məktəbini bitirmiş­dir. 1966-1971-ci illərdə ADİ-nin Avropa dilləri fakültəsinin alman və

ƏTRAFLI OXU »

ZAHİD XƏLİL

Zahid Abdulla oğlu Xəlil 1942-ci ildə Yevlax şəhərində anadan olub. 1948–1958-ci illərdə M.Ə.Sabiradına 2 saylı şəhər orta məktəbində təhsil alıb.Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1959–1965-ci illərdə ADU-nun (indiki BDU) Filologiya

ƏTRAFLI OXU »

YAQUB BABAYEV

Yaqub Məhərrəm oğlu Babayev 1958-ci ildə Gədəbəy rayonunun Dəyəqarabulaq kəndində müəlllim ailəsində anadan olmuşdur. Dəyə­qarabulaq kənd səkkizillik məktəbini bitirmiş (1965-1973), Rüstəm Əliyev adına (indi

ƏTRAFLI OXU »

NAİLƏ SADIQOVA

Nailə Məmmədhüseyn qızı Sadıqova 18 dekabr 1948-ci ildə Bakı şəhəri ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Bakı şəhəri 6 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra 1966-ci il Kiev

ƏTRAFLI OXU »

LEYLA VƏZİROVA

Leyla Orxan qızı Vəzirova 1 yanvar 1967-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə 189 nömrəli orta məktəbi bitirmiş, elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət

ƏTRAFLI OXU »