Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

NURLANA KAZIMOVA
(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

Nurlana Kazımova 1967-ci ildə Bakı şəhərində doğul­muşdur. 1974-1984-cü illərdə Baki şəhəri V.Mayakovski adına 20 saylı orta məktəbində təhsil alib. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1984-1989-cu illərdə M.F. Axundov adina APRD və ƏI-də (indiki BSU) Rus dili və ədəbiyyati fakül­təsində rus dili və ədəbiyyati muəllimi ixtisasi ūzrə ali təhsil alib. İnstitutu fərqlənmə ilə bitirdikdən sonra 1989-1993-cù illərdə ADPI-də aspirant olub. 1994-cü ildə ADPI-də laborant, baş laborant işləyib. 1997-ci ildə namizədlik disserta­siyasını mùdafiə edərək rus dilinin tədrisi metodikasi ūzrə pedaqoji elmlər namizədi alimlik dərəcəsini alib. 1997-ci ildən ADPU-nun Rus dili kafedrasının mùəllimi, baş müəllimi, dosenti olub. 2014-cü ildən Xarici dillər və onların tədrisi metodikası kafedrasının dosenti vəzifəsini tutub

N.Kazımova 6 sertifikat, 8 tezis, 16 məqalə, 1 metodik vəsait, 3 dərs vəsaiti və 2 proqramın müəllifidir.