Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

NİGAR ƏLƏKBƏROVA
(baş laborant)

Nigar Ələkbərova 1972-ci il martın 5-də Bakı şəhərində anadan olub. Bakı şəhərindəki 47 saylı orta məktəbi bitirdikdən sonra M.F.Axun­dov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus dili və  Ədəbiyyatı İnstitu­tuna daxil olaraq 1994-cü ildə oranı bitirib. 2002 oktyabr ADPU-nun Xarici Dillər və Onların Tədrisi Metodikası Kafedrasının Baş laborantı, hazırda isə Xarici Dillər Mərkəzində laborant vəzifəsində çalışır.

8 məqalənin  müəllifidir.

Subaydır.