Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

NAİLƏ SADIQOVA
(filologiya elmləri doktoru, professor)

Nailə Məmmədhüseyn qızı Sadıqova 18 dekabr 1948-ci ildə Bakı şəhəri ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Bakı şəhəri 6 nömrəli məktəbi bitirdikdən sonra 1966-ci il Kiev şəhəri M.Qorki adına UDPİ  tələbəsi, 1971-ci il  M.Axundov adına ADPİ  tələbəsi, 1979-cu il  Kalinin Dövlət Universitetində elmi ezamiyyət, 1985-ci il  S.M.Kirov adına ADU “Yeni texnolo­giyaların tətbiqinə dair” kurs, 1987-ci il   aspirantura və fəlsəfə doktoru dərəcəsi almış,  1994-1995 doktorantura, 2010-cu il  də Kembric Universitetinin sertifikatına layiq görülmüşdür, 1971-ci ildə M.F.Axun­dov adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitu­tunun İngilis dili fakultə­sini bitirdikdən sonra Tərcümə fakültəsində müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. ADU-nun D.02.081-Dissertasiya şurasının üzvü,  Böyük Brita­niyanın Bey­nəlxalq Müəllimlər İttifaqının (İATEFL) üzvü, AZETA-nın üzvü, Beynəlxalq Qadınlar Cəmiyyətinin üzvü olmuşdur. 2012-ci il    Filologiya üzrə elmlər doktoru dərəcəsi almışdır.N.Sadıqova 80-dən çox məqalə, 2 monoqrafiya, 4 dərs vəsaiti, 27 proqramın müəl­lifidir.

Subaydır, 2 oğlu var.

Beynəxalq Sertifikatları:

1.Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1-band 3