Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

MƏTANƏT MİRİYEVA
(müəllim)

Mətanət Böyükişi qızı Miriyeva 30 iyun 1961-ci ildə Salyan şəhərində doğulub.1968-1978-ci illərdə Salyan şəhər 7 saylı orta məktəbi   bitirib.Ali təhsili 1982-1987-ci illərdə AXDPU-də təhsil alıb. Əmək fəaliyyəti: 1984-cü ildən hələ ikinci  kurs tələbəsikən 269saylı orta məktəbdə baş pioner dəstə rəhbəri işləyib, elmi dərəcəsi yoxdur. 1978-1979-cu illərdə AXDPU, 1979-1983-cü illərdə BMKZ elektron  hesabla­yıcı maşınların operator;1984-1990-cu illərdə 269 saylı orta məktəbdə daha sonra  1990-2014-cü illərdə 204 saylı orta məktəbdə müəllim işləmişdir. 2014-cü ildənADPU-nun əməkdaşıdır.  O, respublika daxili elmi jurnallarda 5 məqalə çap etdirmişdir.