Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

MƏLAHƏT SƏMƏDOVA
(baş müəllim)

Məlahət Saməddin  qızı Səmədova1959-cu il iyulun 29-da Şabran rayonunda anadan olmuşdur. 1984-cü ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına  APXDİ-nin İngilis dili fakültəsini  fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş­dir. 1984-1990-cı illərdə Şabran rayonunda orta məktəbdə ingilis dili müəl­limi, eyni zamanda 1997-2005-ci illərdə Azərbaycan Respublikası Prezi­denti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının Xarici dillər kafed­rasında ingilis dili müəllimi işləmiş, 2011-2016-cı illərdə AMİ-nin Xarici dillər kafedrasında İngilis dili müəllimi, 2016-cı ildən isə ADPU-nun İngilis dili kafedrasında  tam ştat müəllim vəzifəsində çalışır. 2014-2018 illərdə Odlar Yurdu Universitetində aspiranturanı bitirmişdir. M.Sə­mədo­vanın respublika daxilində 11, respublikadan xaricdə 4 elmi məqalə­nin müəllifidir.

Ailəlidir. 2 qızı və bir oğlu var.

Beynəlxalq konfranslar və sertifikatlar:

1.IELTS (academic) overall band score 6

2.Teaching knowledge Test(TKT)-Module 1 Band 3

3.Teaching knowledge Test(TKT)-Module 2 Band 3

4.Teaching knowledge Test(TKT)-Module 3 Band 3