Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

LYUDMİLA MEHDİYEVA
(baş müəllim)

Lyudmila  Məmməd Qızı Mehdiyeva 1963-cü ildə Qazax rayonu­nun Yenigün kənd orta məktəbini bitirib. 1963-cü ildə  M.F.Axundov  adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər institutuna daxil olmuş və 1968-cü ildə həmin institutu fransız və Azər­baycan dili muəllimi ixtisası ilə bitir-miş­dir. 1969-1971-ci illərdə Voznesenski adına İqtisad İnstitutunda saat­hesabı müəllim kimi işləmişdir. 1972-ci ildən ADPU-nun Xarici dillər kafedrasında (indiki Xarici Dillər Mərkəzi) fransız dili müəllimi kimi çalışmışdır. L.Mehdiyeva 10 məqalə və 7 proqramın  müəllifidir.

Ailəlidir, 3 övladı  var.

Dərs vəsaiti : Le français