Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Linqvistika problemləri Beynəlxalq Elmi Jurnalına məqalələr artıq toplanmaqdadır.

Məqalələrin qəbulu 30 may 2021-ci il tarixə qədərdir.