Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

LEYLA VƏZİROVA
(filologiya elmləri doktoru, professor)

Leyla Orxan qızı Vəzirova 1 yanvar 1967-cı ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1984-cü ildə 189 nömrəli orta məktəbi bitirmiş, elə həmin ildə Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki Bakı Dövlət Universiteti) daxil olmuş,  1989-cu ildə həmin universitetin Filologiya fakültəsini  bitirmiş, rus dili və ədəbiyyatı müəllimi diplomu almışdır. 2002-ci ildə “Çəmənzə­min­linin publisistikası” mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək filologiya elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2007-ci ildə dosent attestatı alıb. 2013-cü ildədok­torluq dissertasiyası müdafiə edərək, filologiya elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır.2019-cu ildə professor attestatı alıb.1990-cı ildən bu günə qədər Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universite­tində rus dili müəllimi, kafedra müdiri, professor vəzifələrində çalışmışdır.

O, 2 dərs vəsaiti, 1 metodik vəsait, 1 dərslik, 2 monoq­rafiya, 5 proq­ram və respublikadaxili  9 tezis, respublika xarici 3 məqalənin müəl­lifi­dir.