Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

LEYLA KƏRİMOVA
(baş müəllim)

 Leyla Füzuli qızı Kərimova 13 iyun 1981-ci ildə Ermə­nistan Respublikası Masis rayoununda anadan olmuşdur. 1988-ci ildə Bakı şəhəri 283 saylı məktəbin 1-ci sinfinə qəbul olun­muşdur. 1995-ci ildə isə 83 nömrəli məktəb liseyə daxil olmuş və 1998-ci ildə həmin məktəbi bitirərək 1998-ci ildə Azərbaycan Beynəlxalq Universitetinin xarici dil (ingilis dili) fakültəsinə daxil olmuş, 2002-ci ildə həmin universitdə təhsilini uğurla başa vur­muşdur. 2002-ci ildən bir il neft şirkətində tərcüməçi işləmiş­dir. 2003-cü ildə isə Azərbaycan Dillər Universistinin magistra­tura şöbəsinə daxil olmuşdur. 2005 ci ildə magistraturanı fərq­lənmə diplomu ilə bitirmişdir. Elə həmin ildən Azərbaycan Dillər univer­sisteninin ingilis dilinin qrammatikası kafedrasında laborant vəzifəsində işləmişdir. 2009-cu ildən Azərbaycan Döv­lət Pedoqoji Universitetinin Xarici Dillər kafedrasina müəllim vəzifəsində fəaliyyət görsətməyə başlamışdır. Hal-hazırda Xarici Dillər Mərkəzinin baş müəllimidir. L.Kərimova respub­lika­daxili 10 məqalənin müəllifidir.

Subaydır. 1 oğlu var.

Beynəlxalq Sertifikatları:

1.Teaching Knowledge Test(TKT) Module 1; Band 3