Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

KÖNÜL HƏSƏNOVA
(müəllim)

Könül Nəriman qızı Həsənova 9 yanvar 1987-ci ildə Abşe­ron rayonunun Mehdiabad qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2003-cü ildə Mehidiabad qəsəbə 1 saylı orta məktəbi əla qiy­mətlərlə bitirmişdir.  Elə həmin il də Azərbaycan Dillər Univer­sitetinə daxil olmuşdur. Univer­siteti bitirdikdən sonra Nəri­manov rayonundakı G. Əsgərova adına 43 saylı BMLK-da ixtisası üzrə işləməyə başlamışdır. İşlədiyi müddətdə Azərbaycan Respub­likası Təhsil Nazirliyi və XXI əsr Beynəlxalq Təhsil və İnnova­siya Mərkəzinin təşkil etdiyi Ümumi orta təhsil səviyyəsində yeni fənn kurikulumların tətbiqi,  Azərbaycan Respublikası Təh­sil Nazirliyi və “Mədəd” təşkilatı tərəfindən təşkil edilmiş İntel “Gələcək üçün Təhsil”, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi və İdrak lise­yinin təşkil etdiyi Ümumi orta təhsil səviyyəsində yeni fənn kuriku­lumların tətbiqi”, “Curriculum Development” adlı təlim kurslarını müvəf­fəqiyyətlə bitirmiş və I dərəcəli serifikatla dəyərləndiril­mişdir. O, 2016-cı ildə “Em­powering Learning” IV Beynəlxalq Təhsil Kon­fransında iştirak etmişdir. Hal-hazırda ADPU-nun Xarici Dillər Mərkəzi­nin əməkdaşıdır. Ailəlidir. 3 övladı var.

Beynəlxalq Sertifikatları:

1.Teaching Knowledge Test (TKT) Module 1-band 3