Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

KAMİL BƏŞİROV
(filologiya elmləri doktoru, dosent)

Kamil Kamal oğlu Bəşirov 1955-ci ildə Yevlax rayonunda anadan olmuşdur. Ali təhsillidir. 1975-ci ildə APİ-nin (indiki ADPU) Filologiya fakültəsini bitirib və 1980-ci ildə APİ-nin aspiranturasına daxil olub. 1986-cı ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək 2002-ci ildə ixtisası üzrə filologiya elmləri namizədi adını alıb.

2014-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə edərək 2013-cü ildə filologiya üzrə elmlər doktoru elmi dərəcəsini almışdır. 1990-cı ildən laborant, müəllim, baş müəllim, dosent vəzifəsində çalışmışdır.

6 kitabın və 100-dən artıq elmi məqalənin müəllifidir.