Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

İRADƏ VƏLİYEVA
(baş müəllim)

İradə  Sabir qızı   Vəliyeva 1956-cı  il  avqustun  20-də Azərbay­can Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ordubad  rayonunda  anadan olub. 1963-1973-cü  illərdə  Ordubad  şəhər  3 №-li  orta məktəbində təhsil almış­dır. 1973-1977-ci illərdə  M.F.Axundov adına  Azərbaycan  Peda­qoji  Rus dili və Ədəbiyyatı İnstititutunu bitirmişdir. 1977-1980-ci illər­də  Culfa  rayon   Qazançı  kənd orta  məktəbində  Rus dili və ədəbiyyatı müəl­limi işləmişdir. 1982-1989-cu illərdə V.İ.Lenin adına APİ-də  kitab­xanaçı, 1990-1994-cü illərdə  Rus dili kafedrasında  baş labo­rant, 1994-cü ildən Xarici dillər və onların tədrisi metodikası kafed­rasında (indiki Xarici Dillər Mərkəzi) müəllim, baş müəllim vəzifəsində işləmişdir.

İradə Vəliyeva respublika daxilində 8 məqalə və 3 tezisin müəl­lifidir.