Bu gün filologiya elmləri doktoru, nüfuzlu professor Əzizxan Tanrıverdiyevin anadan olduğu gündür

 

Yaşasa idi, bu gün 64 yaşı olacaqdı.
4 il öncə vaxtsız vəfat edən professoru işlədiyi ADPU-nun Filologiya fakültəsinin kollektivi hörmətlə yad edir, gözəl xatirələri ilə xatırlayır, hörmətlə anırlar.

Əzizxan Vəli oğlu Tanriverdi 1959-cu il yanvarın 1-də Gürcüstan Respublikasının Aşağı Qarabulaq kəndində anadan olub. 1973-cü ildə Aşağı Qarabulaq natamam orta məktəbi, 1975-ci ildə isə Kirovisi kənd orta məktəbini fərqlənmə ilə bitirib. 1981-ci ildə V.İ.Lenin adına APİ-nin (indiki ADPU-nun) Filologiya fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

1985-ci ildə həmin institutun əyani aspiranturasına (Azərbaycan dilçiliyi kafedrası üzrə) qəbul olunub. 1987-ci ildə aspiranturanı vaxtından 1 il 6 ay əvvəl qurtararaq "XVII-XIX əsr Azərbaycan antroponimləri" mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib. "Türk mənşəli Azərbaycan antroponimlərinin tarixi-linqvistik tədqiqi" adlı doktorluq dissertasiyasını isə 1998-ci ildə müdafiə edib.

Əzizxan Tanrıverdiyev ADPU-nun Azərbaycan dilçiliyi kafedrasında laborant (1987), baş laborant (1988), müəllim (1990), baş müəllim (1992), dosent (1994), professor (1999-2018) vəzifələrində işləyib. 30 sentyabr 2011-ci ildə Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasına müdir təyin olunub və dünyasını dəyişənədək həmin vəzifədə çalışıb.
Professor Əzizxan Tanrıverdiyev türk mənşəli Azərbaycan şəxs adlarını ilk dəfə olaraq tarixi-linqvistik müstəvidə tədqiq edib, “Kitabi-Dədə Qorqud” da şəxs adları, dağ kultu, at kultu, obrazlar sistemi, assonans və alliterasiya kimi məsələləri kompleks və sistemli şəkildə araşdırıb. “Dəli Kür” romanının poetik dilini tarixiliklə müasirliyin sintezində təhlil edib.

31 kitabın, 8 proqramın, 250-dan artıq tezis və məqalənin müəllifidir.
Onun rəhbərliyi ilə üç nəfər namizədlik dissertasiyası (fəlsəfə doktoru proqramı üzrə) müdafiə edib.
4 doktorluq, 19 namizədlik dissertasiyasına (fəlsəfə doktoru proqramı üzrə) opponentlik edib

90-dan artıq dərslik və monoqrafiyanın rəyçisi və redaktoru olub. Dil tarixi, onomastika, ədəbi tənqid sahəsində elmi-tədqiqat işi aparıb.
Ailəli idi, 3 oğlu var.

Allah rəhmət eləsin!


© 2023Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur