Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrası 1959-cu ildən müstəqil fəaliyyət göstərir. Kafedraya 1979-cu ilə qədər prof.Ağamməd Abdullayev, 1979-cu ildən 2009-cu ilə kimi prof.Həsən Balıyev, 2009-cu ildən 2011-ci ilədək prof.Buludxan Xəlilov rəhbərlik etmişdir. 2011-ci ildən 2018-ci ilədək kafedraya prof. Əzizxan Tanrıverdiyev rəhbərlik etmişdir. 2019-cu ilin fevral ayından kafedraya dos. Sevda Abbasova rəhbərlik edir.

Kafedranın inkişafında prof.A.Abdullayev, prof.H.Balıyev, prof.B.Xəlilov, prof.Ə.Tanrıverdi, dos.İ.Bayramov, dos.Ə.Əhmədov və başqalarının səmərəli xidmətləri olmuşdur.

Statistik göstəricilər(2016)

 • 3 nəfər elmlər doktoru, professor;
 • 1 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, professor;
 • 4 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;
 • 2 nəfər filologiya üzrə elmlər doktoru, dosent
 • 9 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent;
 • 3 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim;
 • 2 nəfər filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, baş müəllim;
 • 3 nəfər pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, müəllim;
 • 5 nəfər baş müəllim;
 • 3 nəfər müəllim;
 • 3 nəfər lobarant;

Elmi fəaliyyət

Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının elmi işlərinin istiqaməti əsasən aşağıdakıları əhatə edir:

 • orfoqrafiyanın orfoepiya ilə əlaqələndirilməsi;
 • nitq hissələrinin tədrisi problemləri;
 • üslubiyyatın tədrisi problemləri;
 • onomastika, leksikologiya və qrammatika problemləri;

Kafedra üzvləri Bakı Dövlət Universitetinin Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrası, Təhsil Problemləri İnstitutu, AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu ilə əməkdaşlıq edir.
Kafedra üzvləri respublika və beynəlxalq konfranslarda maraqlı məruzələrlə çıxış edirlər.
Kafedra əməkdaşlarının "Tomson reuters" jurnalında 1, impakt faktorlu jurnallarda 5 məqaləsi dərc olunmuşdur

Son bir ildə kafedra əməkdaşlarının 8 monoqrafiyası, 9 dərs vəsaiti, 120-dən çox məqaləsi çap olunmuşdur.

Tədris işi

Tədris olunan fənlər

Bakalavr pilləsi üzrə

 1. Azərbaycan dili
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası
  • Məktəbəqədər təlim və tərbiyə ixtisası
  • Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası
 2. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatı müəllimliyi ixtisası
 3. Ana dilinin tədrisi metodikası
  • İbtidai sinif müəlliliyi ixtisası
 4. Azərbaycan dili və onun xüsusi məktəblərdə tədrisi metodikası
  • Korreksiyaedici təlim ixtisası
 5. Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti
  • İbtidai sinif müəlliliyi ixtisası
  • Təhsildə sosial-psixoloji xidmət ixtisası
  • Musiqi müəllimliyi
  • Təsviri incəsənət müəllimliyi
  • Texnologiya müəllimliyi
  • Korreksiyaedici təlim
 6. SF: Nitq inkişafı metodikası
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası
 7. SF: Hüsnxət
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası
 8. SF: Orfoepiya və orfoqrafiyanın əsasları
  • İbtidai sinif müəllimliyi ixtisası

Magistratura pilləsi üzrə

 1. Müasir Azərbaycan dili
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 2. Orfoqrafiya və orfoepiyanın əsasları
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 3. Linqvistik təhlilin elmi-metodoloji əsasları
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 4. Azərbaycan dili tədrisinin aktual problemləri
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 5. Azərbaycan dili tədrisinin müasir problemləri
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 6. Azərbaycan dili və tarixi onomologiya
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 7. Leksikologiya və semasiologiyanın tarixi inkişafı və metodologiyası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 8. Ali məktəblərdə ana dilinin tədrisi metodikası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 9. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 10. Nitq mədəniyyəti
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 11. Azərbaycan dilinin tədrisi tarixi və metodologiyası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası
 12. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası
  • Azərbaycan dili və ədəbiyyatın tədrisi metodikası və metodologiyası ixtisası

Kafedranın professor-müəllim heyəti bakalavr pilləsi üzrə filologiya, pedaqogika və psixologiya, tarix, riyaziyyat, biologiya, ibtidai sinif müəllimliyi fakültələrində Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kursu üzrə yüksək səviyyədə mühazirələr oxuyur, laboratoriya və məşğələ dərsləri aparırlar. Bakalavr pilləsi ilə yanaşı olaraq kafedrada HSM-020005 Azərbaycan dili və ədəbiyyatın metodologiyası və metodikası istiqaməti üzrə magistr hazırlığı həyata keçirilir.

Kafedra üzrə tədris planlarında nəzərdə tutulmuş bütün fənlər üzrə tədris proqramları hazırlanmış və Elmi Şurada təsdiq edilmişdir. Bütün fənlər üzrə tədris mövcud təqvim-tematik planlara uyğun olaraq aparılır. Son illər kafedrada tədris olunan fənlərin dərslik və dərs vəsaitləri ilə təmin olunması sahəsində uğurlu addımlar atılmışdır. Belə ki, kafedra əməkdaşları tərəfindən xeyli tədris vəsaitləri hazırlanmış və tələbələrin istifadəsinə verilmişdir:

 • Ə.Tanrıverdi. Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası. Bakı, 2012.
 • N.Abdullayev. Azərbaycan dilinin müxtəsər orfoepiya lüğəti. Bakı, 2013.
 • K.Bəşirov. Azərbaycan dilinin sinonim qoşa sözlər lüğəti. Bakı, 2012.
 • Vaqif Qurbanov. Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası. Bakı, 2014

Xarici əlaqələr

Kafedra əməkdaşlarının əldə etdiyi elmi nəticələr dəfələrlə bir sıra xarici ölkələrdə, o cümlədən Rusiyada, Ukraynada, Qazaxıstanda, Türkiyədə və başqa xarici ölkələrdə keçirilən beynəlxalq elmi konfranslarda və simpoziumlarda məruzə edilmiş və elmi ictimaiyyət tərəfindən maraqla qarşılanmışdır. H.Balıyev, A.Balıyev. Azərbaycan dili. I hissə Bakı, 2015

Kafedra pasportu

 • Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Filologiya fakültəsinin Azərbaycan dili və onun tədrisi metodikası kafedrasının pasportu 

© 2022Filologiya.az. Bütün Hüquqlar qorunur