Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

İLHAM ABBASOV
(baş müəllim)

İlham Əli oğlu Abbasov 1957-ci ildə Goranboy rayonunda anadan olmuşdur. 1964-1974-cü illərdə Goranboy şəhər 2 nömrəli orta mək­təbdə, 1979-1984-cü illərdə BDU-nun filiolo­giya fakültəsində təhsil almışdır. 1974-1979-cu illərdə Goranboy rayon SQİİ-də fəhlə olmuş­dur.1985-1989-cu illərdə ADPU-da baş laborant kimi fəaliyyət göstər­mişdir. 1989-1999-cu illərdə ADPU-da laboratoriya müdiri, 1995-ci ildən paralel olaraq “Xalq qəzeti”n də şöbə müdiri kimi çalışır. 2002-ci ildən ADPU-da Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafed­rasında müəllim kimi, 2007-ci ildən baş müəllim kimi fəaliyyət göstərir. O, 3 kitabın və 100-dən çox elmi-metodik məqalənin müəllifidir