Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

HƏMZƏ ƏLİYEV
(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

Həmzə Qənbər oğlu Əliyev 1965-ci il sentyabrın 5-də Er­mə­nistan Respublikasının Masis rayonunun Dəmirçi kəndində anadan anadan olmuşdur. 1982-ci ildə Dəmirçi kənd orta məktə­bini bitirib. 1991-ci ildə ADPU-nun Filologiya fakültə­sində təhsil almışdır. 2005-ci ildə disserta­siya müdafiə edərək peda­qogika üzrə fəlsəfə  doktoru elmi adını almış­dır. 1996-2006-cı illərdə  rektorun köməkçisi vəzifəsini  icra etmişdir. 1997-ci ildən Azərbaycan dili və onun tədrisi texnologiyası kafedrasında dosent  kimi fəaliyyət göstərir.

O, 7 kitabın və 20 elmi-metodik məqalənin müəllifidir.