Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

GÜLNARƏ TAĞIYEVA
(müəllim)

Gülnarə Məmməd qızı Tağıyeva  1983-cü il iyul ayının 20-də Naxçıvan MR-nın Culfa şəhərində anadan olmuşdur.1990-cı ildə Bakı şəhəri 20 nömrəli lisey məktəbə daxil olmuş, 2000-ci ildə elə həmin mək­təbdən məzun olmuşdur. 2000-ci ildə Azərbaycan Dillər Universi­tetinin Filologiya fakültəsinə daxil olmuş və 2004-ci ildə həmin fakültəni bitir­mişdir. 2004-ci ildə Azərbaycan Dillər Universitetinin magistr pillə­sinin Dilşünaslıq (İngilis dili) fakültəsinə daxil olmuş, 2006-cı ildə magistr pilləsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2008-2010 cu illərdə Moskva Dövlət Açıq Universitetində çalışmışdır. 2008-ci ildən ADPU-nun İngilis dili kafedrasının müəllimi vəzifəsində çalışır. Onun respub­likadaxilin­dəki  jurnallarda 1 elmi məqaləsi çap olunmuşdur.

Ailəlidir, 3 övladı var.