Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

FƏXRƏDDİN YUSİFOV

(pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent)

Filologiya Fakültəsi Illik Hesabat.docx