Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

FATMA ƏLİYEVA
(baş müəllim)

Fatma Yadulla qızı Əliyeva 1959-cu il avqustun 28 də Qazıməm­məd rayonunda anadan olmuşdur. 1976-cı ildə Bakı şəhəri Binəqədi rayonu 126 nömrəli məktəbi bitirmişdir. 1982-ci ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına APXDİ-nin ingilis dili fakültəsini bitirmişdir.1981-1994-cü illərdə ADPU-da Xarici dillər kafedra­sında baş laborant işləmişdir. 1994-2001-ci illər ərzində ADPU-da Xarici dillər kafedrasında müəllim işləmiş, 2001-ci ildən  İngilisdili  kafedrasında (indiki  Xarici Dillər Mərkəzi) baş müəl­lim işləyir. Fatma Əliyeva respublikadaxili 9 məqalənin müəl­lifidir.

Ailəlidir,1 oğlu və 1 qızı var.