Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Fakültənin Strukturu

 

  1. Müasir Azərbaycan Dili 
  2. Azərbaycan dilçiliyi
  3. Azərbaycan dilinin tədrisi texnologiyası
  4. Ədəbiyyat
  5. Ədəbiyyatın tədrisi texnologiyası
  6. Xarici Dillər Mərkəzi daxildir.

5 kafedra və Xarici Dillər Mərkəzi fəaliyyət göstərən Filologiya fakültəsi var qüvvəsi ilə Respublikamızın inkişafı üçün çalışır. Çalışır ki, layiqli kadrlar yetirsin. Buna isə gücümüz yetər.