Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

FƏRİDƏ MEHDİYEVA
(baş müəllim)

Fəridə Mehdi qızı  Mehdiyeva 1950-ci ildə anadan olmuş­dur. 1967-ci ildə orta məktəbi bitirmişdir.1968-1973-cü illərdə M.F.Axundov adına İnstitutunun xarici dillər fakültəsində təhsil alıb.Ali təhsillidir.1992-ci ildən ADPU-nun “İngilis dili” kafed­rasının baş müəllimidir.1973-cü ildə İnfor­masiya Elmi-Tədqiqat İnstitutunda tərcüməçi işləmişdir.1974-cü ildən 1992-ci ilə kimi ADPU-də müəllim,1992-ci ildən hal-hazıra kimi kimi ADPU-nun “İngilis dili” kafedrasının (indiki Xarici Dillər Mərkəzi) baş müəllimidir. O, respublika daxilində 18 məqalənin müəllifidir.