Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Dosentlər

SƏRDAR ZEYNALOV

Sərdar Səyyad oğlu Zeynalov 1954-cü il avqustun 3-də Naxçıvan MR Ordubad rayonunun Tivi kəndində anadan olub. 1970-ci ildə Tivi kənd orta məktəbini bitirib və

ƏTRAFLI OXU »

KÖNÜL SƏMƏDOVA

Könül İbrahim qızı Səmədova 1974-cü il may ayının 1-də Azər­baycan Respublikasının Zaqatala rayonundakı Qımır kəndində anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Zaqatala rayonu Qımır kənd orta

ƏTRAFLI OXU »

SEVİNC SADIQOVA

Sevinc Sərhad qızı Sadıqova 1978-ci il mart ayının 11-də  Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1985-ci ildə Bakı şəhəri Sabunçu rayonunun 252 saylı orta məktəbinin birinci

ƏTRAFLI OXU »

ELŞAD ABIŞOV

Elşad Şərəfxan oğlu Abışov 1974-cü ildə Laçın rayo­nunun Vəli­bəyli kəndində doğulub. 1996-cı ildə V.Tusi adına Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirib. 1996-2005-ci illərdə 31 N-li

ƏTRAFLI OXU »

YEGANƏ QƏHRƏMANOVA

Qəhrəmanova (Ergin) Yeganə Qürbət qızı 1976-cı il yan­varın 26-da Abşeron rayonunun Məhəmmədli kəndində anadan olmuşdur. 1983-cü ildə Məhəmmədli kənd orta məktəbinə daxil olmuş, 1993-cü

ƏTRAFLI OXU »

ZAMİQ TƏHMƏZOV

Zamiq İltifat oğlu Təhməzov 1980-ci il sentyabrın 6-da Füzuli rayonunun Əhmədalılar kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. O, 1998-ci ildə orta məktəbi bitirib Azərbay­can Dövlət

ƏTRAFLI OXU »

RAZİM MƏMMƏDOV

Razim Əli oğlu Məmmədov1959-cu il 8 iyul tarixində Gürcüstan Respublikası Bolnisi rayonu Akaurla kəndində anadan olub. R.Məmmədov 1978-1983-cü ildə Tbilisi Dövlət Pedaqoji İnstitu­tunda Azərbaycan

ƏTRAFLI OXU »

QÜDRƏT UMUDOV

Qüdrət Umud oğlu Umudov 16 may 1957-ci ildə Şama­xının Göylər kəndində anadan olmuşdur. Atası Umud Xalıqverdi oğlu ali təhsilli aqronom, anası Mənzumə Rzabala qızı

ƏTRAFLI OXU »

SAKİBƏ ƏLƏSGƏROVA

1962-ci ildə  Kəlbəcər şəhərində qulluqçu ailəsində anadan olmuşdur. 1980-ci ildə Kəlbəcər şəhər 1 saylı orta məkt-əbini fərqlənmə ilə bitirmişdir. 1980-1984-cü illərdə ADPU-nun filologiya fakültəsini

ƏTRAFLI OXU »

TƏRANƏ ƏZİMOVA

Əzimova Təranə Məhəmməd qızı 1965-ci il sentyabrın 17-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində doğulmuşdur. 1972-82-ci illərdə Bakı şəhərin­dəki 247 saylı məktəbdə orta təhsil almış­dır.1982-ci ildə

ƏTRAFLI OXU »

TƏRANƏ RƏHİMLİ

Təranə Yusif qızı Rəhimli 1970-ci il fevralın 20-də Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur. Bakı şəhər 48 saylı orta məktəbdə və Bərdə şəhər 1 saylı orta

ƏTRAFLI OXU »

QIZQAYIT MUSTAFAYEVA

Qızqayıt Hacağa qızı Mustafayeva 1946-cı il dekabrın 5-də Bakı şəhərində anadan olmuşdur. 1964-cü ildə Bakı şəhərinin 172 saylı orta məktəbini bitirib. 1968-ci ildə V.İ.Lenin

ƏTRAFLI OXU »

VAQİF İSRAFİLOV

Vaqif İsmayıl oğlu İsrafilov 1959-cu il iyunun 17-də Gürcüstan Respublikası, Bolnisi rayonu Arakol kəndində anadan olub.1976-cı ildə Gürcüstan Respublikası, Zol Göyəckənd orta məktəbini bitirib.

ƏTRAFLI OXU »

İRADƏ KƏRİMOVA

İradə Məzahim qızı Kərimova 1981-ci il avqustun 3-də Göyçay rayonunda anadan olub. 1998-ci ildə Göyçay rayonunda orta məktəbi bitirib. 2002-ci ildə N.Tusi adına Azərbaycan

ƏTRAFLI OXU »

YUSİF YUSİFOV

 Yusif Qoca oğlu Yusifov 1954-cü il avqust ayının 11-də Azərbay­can Respublikası, Qazax rayonu Musaköy kəndində anadan olub. 1969-cu ildə Qazax rayonu, Musaköy tam orta

ƏTRAFLI OXU »

SEVDA ABBASOVA

Sevda İslam qızı Abbasova 21 may 1960-ci ildə Bakı şəhərində ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.1976-ci ildə Bakı şəhəri Binəqədi qəsəbəsi 182 nömrəli orta məktəbi bitirmişdir.

ƏTRAFLI OXU »

PƏRİ PAŞAYEVA

Pəri Şəmsəddin qızı Paşayeva 1954-cü ildə aprelin 3-də Tovuz rayonunda ziyalı ailəsində anadan olmuşdur.1970-ci ildə Tovuz şəhəri A.S. Puşkin adına orta məktəbi müvəffəqiyyətlə bitirərək

ƏTRAFLI OXU »

MƏHƏRRƏM HÜSEYNOV

Məhərrəm Abbasəli oğlu Hüseynov 1945-ci il fevral ayı­nın 18-də Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalı Çənbərək bölgə­si­nin Şorca kəndində anadan olmuşdur. 1960-cı ildə Şorca kənd yed­diillik,

ƏTRAFLI OXU »

VAQİF QURBANOV

Vaqif Tapdıq oğlu Qurbanov 18 may 1943-cü ildə Əli Bayramlı rayonunun (indiki Şirvan) Qarabağlı kəndində anadan olmuşdur.1951-1957-ci illərdə Qarabağlı kənd yeddiillik, 1958-1961-ci illərdə Kərim­bəyli

ƏTRAFLI OXU »

ALLAHVERDİ HACIYEV

Allahverdi Şəmistan oğlu Hacıyev 1947-ci il 20 apreldə Ermə­nistanın Allahverdi rayonu Zahid kəndində anadan olmuş­dur.1965-ci ildə Bakıda 53 saylı fəhlə-gənclər məktəbini bitir­mişdir. 1967-1971-ci illərdə

ƏTRAFLI OXU »