Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Böyük Yol haqqında “Missiya”

Hidayət Orucov
(Yazıçı, Əməkdar incəsənət xadimi)
Mahirə Hüseynova
(filologiya elmləri doktoru, professor)

 

 

 

 

Orucov Hidayət Converted