Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Beynəlxalq və yerli əməkdaşlıq

Kazan Federal Universitesi

Kars Kafkaz Universitesi

Kiyev Texnologiya və Dizayn Milli Universiteti

AMEA – Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu

AMEA – Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu

AMEA – Folklor İnstitutu

Bakı Dövlət Universiteti

Sumqayıt Dövlət Universiteti

Bakı Slavyan Universiteti

Azərbaycan Dillər Universiteti

Avrasiya Universiteti

Xəzər Universiteti