Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
Filologiya Fakültəsi​

AYTƏN CƏFƏROVA
(baş müəllim)

Aytən Gülşan qızı Cəfərova 1974-cü ildə Bilasuvar rayonunda anadan olub.  1981-1992-ci illərdə Biləsuvar rayon 3 nömrəli orta mək­təbində təhsil alıb. Orta məktəbi bitirdikdən sonra 1992-1997-ci illərdə Azərbaycan Dillər Universitetinin Fransız dili fakültəsində təhsilini davam etdirib. Universiteti bitirdikdən sonra Azərbaycan Dillər Univer­sitetinin Fransız dili fakültəsinin Fransız dilinin  fonetikası, qrammatikası  və  I kurs y.ş nitq kafedrasında laborant vəsifəsində çalışmış, həmçinin 0,25 ştat müəllim kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2003 – 2005-cu illərdə  Azərbaycan Dövlər Pedaqoji Universiteti Xarici dillər kafedrasında fransız dili ixtisası üzrə saat hesabı  müəllim, 2007-2010-cu illərdə  Azər­­baycan Dövlər Pedaqoji Universiteti Xarici dillər kafedra­sında fran­sız dili ixtisası üzrə laborant, 2010-2017-ci illərdə Azərbaycan Dövlər Pedaqoji Universiteti Xarici dillər kafedrasında fransız dili ixtisası üzrə 0,5 ştat  müəllim kimi çalışmışdır. 2017-cu ildən bəri   Xarici dillər və on­ların tədrisi metodikası kafedrasında (hal-hazida Xarici Dillər Mər­kəzində) fransız dili ixtisası   baş müəllimdir.

Pedaqoji fəalliyətlə yanaşı elmi məqalələr yazır.

Beynəlxalq Sertifikatları:

  1. Diplome approfondi de langue française dalf C1